In ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς:   τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κ. Χατζηδάκη

               τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ε. Αυγενάκη

 

ΘΕΜΑ: Άμεση εφαρμογή της προεκλογικής εξαγγελίας για το αγροτικό πετρέλαιο έτους 2023 και μεσοπρόθεσμη στρατηγική για το μέλλον της

Με τις διατάξεις της παρ. 24 του άρθρου 28 του ν.5036/2023 (A΄ 77), σε συνέχεια της προεκλογικής εξαγγελίας  του Πρωθυπουργού τον Φεβρουάριο του 2023, προβλέφθηκε «για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, καθορίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, ανά χιλιόλιτρο». Το ύψος της σχετικής επιστροφής του ΕΦΚ σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προβλέφθηκε στα 76 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της διάταξης θεσπίστηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση του λειτουργικού κόστους της παραγωγής των προϊόντων των αγροτών λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των εργασιών τους.

Ωστόσο ενώ το 2022, μετά από «Πρωθυπουργική εντολή» σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η αντίστοιχη πληρωμή εκτελέστηκε στα τέλη Αυγούστου 2022, βάση της Α.1115/24.8.2022 (4485 Β΄) ΚΥΑ του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ φέτος δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες διαβεβαιώσεις ότι θα πραγματοποιηθεί άμεσα η επιστροφή του φόρου, δεδομένου και ότι έχουν παραταθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι δηλώσεις ΟΣΔΕ έως τις 11/9 για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Πέραν τούτου είναι δεδομένο ότι οι επιστροφές και του 2022 (περίπου 72 εκ. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία του Προϋπολογισμού 2023) αλλά και η προϋπολογισθείσα του 2023 υπολείπονται κατά πολύ της πραγματικής φορολογικής επιβάρυνσης από τον ΕΦΚ, των κατά κύρια επάγγελμα αγροτών, δεδομένου ότι τα ποσά είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που καταβάλλονταν πριν την κατάργηση της επιστροφής από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2016, όταν μάλιστα οι τιμές του Diesel κίνησης ήταν αισθητά χαμηλότερες από τις τιμές της περιόδου 2022 και (έως τον Αύγουστο του) 2023, όπως άλλωστε έχουν αναδείξει και Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Από την άλλη πλευρά στην Έκθεσή της για την ελληνική οικονομία, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει την αναγκαιότητα να επανεξεταστούν οι επιδοτήσεις που χορηγούνται σε ορυκτά καύσιμα, επισημαίνοντας ότι ενισχύουν τη χρήση καυσίμων που επιβαρύνουν το περιβάλλον συγκριτικά με εναλλακτικές πηγές ενέργειας με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και συγκαταλέγει στις επιδοτήσεις αυτές την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, προτείνοντας στην ελληνική κυβέρνηση τη χαρτογράφηση και την ιεράρχηση τους για μελλοντική «μεταρρύθμιση». Μάλιστα σύμφωνα με σχετικές αναλύσεις θεωρείται η διατήρηση της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο τα επόμενα χρόνια καθίσταται αμφίβολη λόγω της εφαρμογής της «πράσινης συμφωνίας» (green deal) στην ΕΕ όσο και της προώθησης της οικολογικής σήμανσης στα τρόφιμα, ώστε να καταγράφεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τροφής από το χωράφι στο ράφι.

Δεδομένων των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί αν:

  1. Δεσμεύονται ότι θα μεριμνήσουν για την ταχύτερη δυνατή καταβολή της επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου ώστε να μην επιβεβαιωθεί ο φόβος του αγροτικού κόσμου ότι οι εκλογές θα προκαλέσουν σοβαρές καθυστερήσεις και σε αυτό το επίπεδο;
  2. Σκοπεύουν να εξετάσουν την αύξηση του εν λόγω ποσού για το 2023, δεδομένων των ευνοϊκών δημοσιονομικών εξελίξεων που διαφημίζουν, ώστε να ανταποκριθεί στην πραγματική επιβάρυνση των κατ’ επάγγελμα αγροτών, με στόχο τη διατήρηση και του κόστους αγροτική παραγωγής χαμηλότερα, τη στιγμή μάλιστα που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει επίμονα σε πολύ υψηλά επίπεδα;
  3. Επεξεργάζονται προτάσεις ώστε να διασφαλίσουν την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος διατροφικής και ενεργειακής ασφάλειας, και να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα σοβαρές εναλλακτικές για σοβαρή μείωση του συνολικού ενεργειακού κόστους της αγροτικής παραγωγής, με σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών, της αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής;

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search