In ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

Tον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κ. Πιερρακάκη

 Tον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Νίκη Κεραμέως

ΘΕΜΑ: Διόρθωση των χρόνιων συστημικών αδυναμιών του Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Για ακόμη ένα έτος σημειώθηκαν σημαντικά λάθη και παραλείψεις στα δεδομένα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ο.Π.ΣΥ.Δ. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης) που αφορούν τη μοριοδότηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών στους πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π.

Όπως κατήγγειλε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας σε πολλές περιπτώσεις τα προσόντα, που με κόπο απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί δεν αποτυπώθηκαν σωστά και στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται να προβούν σε ενστάσεις προς τον ΑΣΕΠ μετά τη δημοσίευση των προσωρινών πινάκων, αφού οι υποψήφιοι διαπιστώνουν ότι δεν προσμετρώνται σωστά τα μόρια τους.

Τα λάθη που φαίνεται να σημειώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα αφορούν στη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας, των τέκνων, των ποσοστών αναπηρίας και της πιστοποίησης της παιδαγωγικής επάρκειας. Μάλιστα οι καταγγελίες για τα προβλήματα στη χρήση του Ο.Π.ΣΥ.Δ. αφορούν ακόμα και περιπτώσεις όπου εκπαιδευτικοί με μακρά διδακτική προϋπηρεσία να φαίνεται στις νέες αιτήσεις ότι στερούνται της αναγκαίας παιδαγωγικής επάρκειας!

Αυτά τα λάθη επιβεβαιώνονται και από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οι οποίες παρεμβάλλονται στον  κυκεώνα, της διαδικασίας ελέγχου και καταχώρισης στοιχείων.

Σοβαρό πρόβλημα θεωρείται το γεγονός ότι δεν παρέχεται καμία δυνατότητα υποβολής αιτημάτων επικαιροποίησης των προσόντων και μεταφόρτωσης δικαιολογητικών στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια τους έτους, με αποτέλεσμα το σύστημα και οι εκπαιδευτικοί να υπερφορτώνονται με όλο τον όγκο εργασίας, στο πλαίσιο των προθεσμιών των σχετικών προκηρύξεων για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Επιπλέον είναι οξύμωρο ότι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ζητά από τους υποψηφίους να ψηφιοποιήσουν και να κοινοποιήσουν σε αυτό, έγγραφα που το ίδιο έχει εκδώσει το ίδιο ή εποπτευόμενες από αυτό υπηρεσίες και όργανα.

Επειδή ήδη η διαδικασία μέσω του Ο.Π.ΣΥ.Δ. μετράει μια μεγάλη συστημική αστοχία εις βάρος των εκπαιδευτικών στον προηγούμενο διαγωνισμό γενικής εκπαίδευσης όταν το πολυδιαφημισμένο ψηφιακό κράτος της ΝΔ ακύρωσε τους κόπους και τις θυσίες για 7000 εκπαιδευτικών, μιας και δεν είχε ληφθεί μέριμνα να εμφανιστεί ένα μήνυμα – προειδοποίηση λάθους, όταν κατά την καταχώριση του ηλεκτρονικού παράβολου, πολλοί υποψήφιοι εκ παραδρομής είτε δεν το καταχώρισαν, είτε καταχώρισαν λάθος παράβολο, αντί αυτού των 3 ευρώ.

Επειδή στο παρελθόν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επικαλέστηκαν τις υποχρεώσεις των υποψηφίων όπως απορρέουν από τις σχετικές προσκλήσεων παραβλέποντας ότι όταν τα λάθη αυτά εμφανίζουν συγκεκριμένη συχνότητα τότε πλέον δεν μπορούν να αποδοθούν στους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος αλλά στο ίδιο το σύστημα, στη χρηστικότητα αλλά και στους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του.

Επειδή η υποβολή χιλιάδων ενστάσεων στον ΑΣΕΠ, μετά την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις σε ένα σύστημα που θα έπρεπε να είναι πιο λειτουργικό και γρήγορο.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

  1. Αν έχει υπάρξει, από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή από το ΑΣΕΠ, καταγραφή, κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση των ενστάσεων των εκπαιδευτικών κατά τα έτη λειτουργίας του Ο.Π.ΣΥ.Δ. ανά προκήρυξη και αν σκοπεύει να την αξιοποιήσει για να διορθωθούν οι πιθανές αστοχίες στον σχεδιασμό των διαδικασιών πρόσληψης μόνιμων, αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καθώς και της σχετικής λειτουργίας του Ο.Π.ΣΥ.Δ.
  2. Σκοπεύουν να υιοθετήσουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής για τη μεταρρύθμιση του συστήματος με την πρόβλεψη για:
    • Απλή αίτηση των εκπαιδευτικών μόνο στο Α.Σ.Ε.Π.
    • Την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαιδευτικής επάρκειας τους, μέσω της διαλειτουργικότητας των εμπλεκόμενων πληροφοριακών συστημάτων.
    • Τη μεγαλύτερη ευελιξία στον χρόνο και στον τρόπο πρόσβασης των υποψήφιων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., μέσω μεταξύ άλλων και της επέκτασης της προσβασιμότητας για επικαιροποίηση στοιχείων, πέρα των προθεσμιών που τίθενται από την εκάστοτε την προκήρυξη διαγωνισμών.

 

 

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search