In ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Προς: τον κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη

Θέμα: «Επενδυτικός Νόμος & λειτουργία Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων».

Κύριε Υπουργέ,

Κατά την παράδοση – παραλαβή των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου είχατε αναφερθεί ότι ήδη είχε προετοιμαστεί η κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή το νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Όμως, τρεις μήνες μετά δεν υπάρχει ούτε καν εξαγγελία.

Παρότι ο εκάστοτε Επενδυτικός Νόμος είναι το κύριο εργαλείο στήριξης της έναρξης και της επέκτασης παραγωγικών επενδύσεων, με άμεσα αποτελέσματα στην απασχόληση και στην ανάπτυξη, έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ούτε καν κάποιο σχέδιο για τον Νέο Επενδυτικό Νόμο ώστε να προχωρήσει η διαβούλευση και να οριστικοποιηθεί προς ψήφιση. Επιπλέον, η αδράνεια αυτή εγκλωβίζει επενδυτές: αυτό διότι τα νέα επενδυτικά σχέδια δεν μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ενίσχυσης εάν η υλοποίησή τους ξεκινήσει πριν υποβάλλουν το αίτημά τους προς ενίσχυση, κατά συνέπεια πλήθος νέων επενδυτικών προθέσεων δεν ξεκινούν αναμένοντας το ένα πλαίσιο ενίσχυσης.

Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση για τις επενδύσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στους προηγούμενους Επενδυτικούς Νόμους, στον Ν.3299/04 όσο και στον Ν.3908/2011. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκκρεμεί η εξέταση εκατοντάδων ή και χιλιάδων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν αιτήματα τροποποίησης, πιστοποίησης, ή πληρωμής. Ενδεικτικά, και μόνον τα αιτήματα πιστοποίησης της ολοκλήρωσης επένδυσης, ανέρχονται σε 352, σύμφωνα με τον Πίνακα που αναρτήθηκε 2 Απριλίου 2015 στην επίσημη ιστοσελίδα τη σχετικής Υπηρεσίας (http://www.ependyseis.gr/news/teliki_lista_olokliroseon_020415.pdf), από τα οποία μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τον επίσημο Πίνακα, μόνον τα 20 βρίσκονται «υπό επεξεργασία». Ούτε παρέχεται κάποιος χρονικός προσδιορισμός ή χρονοδιαγράμματα για την διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων.

Η ζημιά, από την, λόγω υπολειτουργίας της σχετικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθυστέρηση των διαδικασιών πληρωμής των ενισχύσεων για επενδύσεις που έχουν επηρεάζει το σύνολο της εθνικής οικονομίας. Χιλιάδες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και μεγάλοι όμιλοι που έχουν καλύψει οι ίδιοι το τμήμα της επιχορήγησης, μέχρι την εκταμίευσή της, στραγγίζοντας για έτη τη δική τους ρευστότητα ή δανειζόμενοι από τις τράπεζες με εξοντωτικά επιτόκια.

Παρά λοιπόν αυτή την απελπιστική κατάσταση για τον νέο άλλα και τους παλιούς Επενδυτικούς Νόμους, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού πρακτικά δεν διοικείται διότι, πήρε τρεις ολόκληρους μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, να εκδοθεί το ΦΕΚ για την τοποθέτηση νέου Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, μόλις στις 24 Απριλίου εκδόθηκε το ΦΕΚ 279/2015 που αποδέχεται την παραίτηση του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα και τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του στις 28 Φεβρουαρίου ενώ ορίζει νέο Γενικό Γραμματέα από 7 Απριλίου.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Ποιος ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει ακόμα νέος Επενδυτικός Νόμος; Πότε προβλέπεται να είναι αυτός έτοιμος;
  2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εξέτασης των αιτημάτων τροποποίησης – ελέγχου που εκκρεμούν στην υπηρεσία;
  3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να εκταμιευθούν τα χρήματα τα οποία οφείλονται στις ελληνικές επιχειρήσεις από τις ολοκληρωμένες επενδύσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί;
  4. Πώς διοικούνταν η κρίσιμη Γενική Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων από τις 28 Φεβρουαρίου που παραιτήθηκε ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας έως τις 24 Απριλίου που εκδόθηκε το ΦΕΚ 279/2015 για διορισμό νέου Γενικού Γραμματέα;

Αθήνα, 27.04.2015

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search