In ΑΡΘΡΑ

e-government

Οι έννοιες της ανοικτής διακυβέρνησης και του ανοικτού κόμματος έχουν αξιοποιηθεί κατά το παρελθόν για να «καλύψουν» άλλες πρακτικές με αποτέλεσμα οι πιο προωθημένοι θεσμοί μίας αμεσότερης επαφής του πολίτη με την πολιτική να καταλήγουν να υπηρετούν παρελκυστικές τακτικές: το ανοικτό κόμμα έγινε «ανοιχτοχέρικο» κόμμα με ατελείωτες σπατάλες, το «ανοικτό κόμμα» έγινε αρχηγικό, καθώς αντί της επένδυσης σε μία αδιαμεσολάβητη σχέση αρχηγού και πολιτών, έδωσε τη δυνατότητα ασυδοσίας στο όνομα της «λαϊκής νομιμοποίησης», το «ανοικτό κόμμα» κατέληξε ανοργάνωτο, με τις δομές συμμετοχής απλώς να συμπληρώνουν ωραία τηλεοπτικά πλάνα.
Η δική μας ατζέντα για την Ελλάδα 2030 βασίζεται στη συμμετοχή, τον έλεγχο, την αξιολόγηση του κάθε τι δημοσίου. Εισάγει θεσμούς διεπαφής με τους πολίτες και λογοδοσίας στους πολίτες. Δίνει έμφαση σε ένα κράτος υπόλογο και λειτουργικό, σε δημόσιους λειτουργούς σε διαδικασία αξιολόγησης αλλά και συνεχούς επιμόρφωσης, αλλά και σε ένα κόμμα ανοικτό αλλά δομημένο, διαφανές και συγκροτημένο.
Οι δομές ανοικτού κόμματος, με έμφαση στη λογοδοσία και τη μείωση της απόστασης του κέντρου του κόμματος από τη βάση, βασίζονται στη θεσμοποίηση δομών όπως το εσωκομματικό δημοψήφισμα, διαδικασίες ελέγχου των οικονομικών και συμμετοχής των μελών σε αποφάσεις μείζονος σημασίας, κάτι που δύναται να συστηματοποιηθεί, να αυξήσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή αλλά και να μειώσει το κόστος, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών. Για παράδειγμα, μπορεί το κάθε μέλος να ψηφίζει ηλεκτρονικά, από τον η/υ του, από το κινητό του. Αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.
Το κόμμα που οραματιζόμαστε είναι διαυγές, τα οικονομικά του είναι στο διαδίκτυο, ενώ τα μέλη και οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν ανά πάσα στιγμή που πηγαίνουν τα χρήματα επιχορήγησης από τον κρατικό π/υ, αλλά και ποιοι είναι οι πόροι χρηματοδότησης του κόμματος συνολικά. Το κόμμα που θέλουμε έχει στελέχη επιμορφωμένα, η διασύνδεση με το ΙΣΤΑΜΕ είναι βασική προτεραιότητα, ενώ παρέχονται μαθήματα ανοικτής πρόσβασης, με οργανωμένο όμως τρόπο, στα πρότυπα δωρεάν και ανοικτών πλατφορμών όπως το coursera.
Η αποτύπωση του δικού μας αξιακού περιγράμματος για την Ελλάδα που θέλουμε, βρίσκεται στο κόμμα που φτιάχνουμε. Η ατζέντα μας, η Ελλάδα 2030, δίνει το λόγο στον πολίτη μέσω της έμφασής της στις τοπικές κοινωνίες και την τοπική αυτοδιοίκηση, επιδιώκοντας τις μέγιστες δυνατές συναινέσεις, ως την πρώτη βάση δόμησης συνεργιών αναπτυξιακής στόχευσης.
• Οργανώνουμε τη μεγάλη συζήτηση της συνταγματικής μεταρρύθμισης, αρχίζοντας από τις τοπικές κοινωνίες: τι σύνταγμα θέλουμε, ποιον τρόπο πολιτειακής οργάνωσης, εκλογής βουλευτών και διαχείρισης του δημόσιου χρήματος προς τα κόμματα. Καταθέτουμε τις προτάσεις μας, ζητούμε τη συμμετοχή όλων.
• Προτείνουμε και εφαρμόζουμε πιλοτικά πλατφόρμες από κοινού σχεδιασμού δημοτικών αρχών και πολιτών παρεμβάσεων και μικρών έργων, βάσει του διαθέσιμου π/υ. Από το σχεδιασμό κτηριακών παρεμβάσεων (σχολεία, γήπεδα), έως τις μονοδρομήσεις και αντιδρομήσεις δρόμων.
• Παρέχουμε την πληροφόρηση στον πολίτη, άμεσα, ανοικτά, με πληρότητα. Οι μελέτες, τα δημοτικά δεδομένα, οι χάρτες, είναι σε δωρεάν και άμεση διάθεση.
• Ζητάμε την αξιολόγηση των πολιτών, από το κοινοβουλευτικό έργο, στην κατάρτιση προτάσεων νόμων και το σχεδιασμό παρεμβάσεων. Προχωράμε βήμα-βήμα, με την αξιολόγηση σε κάθε στάδιο.
• Προωθούμε εφαρμογές που ενημερώνουν άμεσα τις αρχές, σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και κεντρικό επίπεδο για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, από την κλήση στη διόρθωση μίας κακοτεχνίας ενός δρόμου αλλά και την ενημέρωση για παραβατικές συμπεριφορές και φθορά δημόσιας περιουσίας.
Η ατζέντα μας για την Ελλάδα του 2030 περιγράφει μία χώρα όπου οι δημιουργικές της δυνάμεις συνεργούν για το αποτέλεσμα και σχεδιάζουν από κοινού το μέλλον που οραματίζονται για μία κοινωνία ανάπτυξης, ισοτιμίας και δικαιοσύνης.
Μαζί μπορούμε να το πετύχουμε.

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search