In ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΟΜΙΛΙΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2023

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρνήθηκε την Τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Κωνσταντινόπουλος που έδινε παράταση σχετικά με τη διόρθωση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών στις περιοχές του Άστρους και του Παράλιου Άστρους ενώ την ίδια στιγμή έχει δοθεί παράταση σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου»

Στην ομιλία του στη Βουλή ανέφερε «Κατέθεσα μια τροπολογία σχετικά με τη διόρθωση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, με αφορμή ότι επηρεάζονται περιοχές της Αρκαδίας για τις οποίες δεν δόθηκε παράταση. Όμως αφορά πολλές περιοχές.

Εσείς με τις διατάξεις σας στο άρθρο 5 του νομοσχεδίου προβλέπετε την παράταση για διορθώσεις έως τη την 30ή.11.2024 μόνο για αυτές τις περιοχές  που οι παρατάσεις διορθώσεων δεν είχαν λήξει έως την 30-11-2018.

Για αυτές που είχε λήξει έως τη 30-11-2018 η παράταση της προθεσμίας δίνεται μόνο για ακίνητα με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Με την τροπολογία επιχειρώ να εξισώσω την αντιμετώπιση στις δύο κατηγορίες.

Πρόκειται για διακριτή αντιμετώπιση που παραβιάζει τις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρετε ότι είναι τριάντα πέντε (35) περιοχές της χώρας οι εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες του αμάχητου τεκμηρίου που έχει ενεργοποιηθεί.

Δεν είναι λίγοι αυτοί τους οποίους αφορά η διάταξη που προτείνω. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έχουν έρθει στη δημοσιότητα το 75% των αρχικών δηλώσεων είχαν λάθη.

Από αυτούς μόνο το 20% είναι αγνώστου ιδιοκτήτη

Δεν αφορά μόνο περιοχές της Αρκαδίας, αλλά 35 περιοχές σε όλη τη χώρα. Η ενεργοποίηση του αμάχητου τεκμηρίου του ν. 2664/1998 και για τις περιπτώσεις που σας περιέγραψα πρέπει να ανασταλεί.

Γιατί η γραμμή που τραβάτε κ. Υπουργέ δεν είναι τεκμηριωμένη

Αφού παρατείνετε σήμερα την προθεσμία για την μια κατηγορία γιατί δεν το κάνετε και για την άλλη;

Τη δυνατότητα που δίνετε ώστε να επιλυθούν κάποια ζητήματα, γιατί δεν τη δίνετε σε όλους;

Πρέπει όλοι μαζί να λύσουμε αυτό το μεγάλο ζήτημα. Δεν είναι κομματικό, δεν είναι συντεχνιακό, δεν είναι τοπικιστικό. Είναι ένα θέμα που νομίζω ότι η Κυβέρνηση βάζει τη γραμμή με λάθος τρόπο και μπορούμε σήμερα να βρούμε όλες αυτές τις εγγυήσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις να λυθεί το πρόβλημα».

Ο Υπουργός απάντησε στον κ. Κωνσταντινόπουλο ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και ότι πράγματι υπάρχουν αρκετά λάθη και εξήγησε το διαχωρισμό που γίνεται αναφέροντας ότι «υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ενός λάθους που αφορά τα «αγνώστου ιδιοκτήτη», δηλαδή κάποιος που παρέλειψε να δηλώσει, κάποιος που το βρήκε ως κληρονομιά και καταχωρημένο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Σε τέτοιες περιπτώσεις το κράτος δεν θέλει να τιμωρήσει τους πολίτες. Θέλει να τους βοηθήσει να κατοχυρώσουν τη γη τους. Αυτή η περίπτωση είναι διαφορετική από εγγραφές που έχουν ήδη γίνει στο όνομα κάποιου. Θα υπάρχει θέμα ασφάλειας δικαίου εάν αφήσουμε να αλλάζουν αυτές οι εγγραφές».

 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων – Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Θέμα: «Τροποποίηση της παράγραφού 2 του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη τροπολογία εξασφαλίζεται όμοια αντιμετώπιση και για περιοχές, που η αποκλειστική προθεσμία της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, είχε λήξει έως τη 30-11-2018, κατ΄ αντιστοιχία των προβλέψεων του νομοσχεδίου για περιοχές που η προθεσμία και οι παρατάσεις της δεν είχαν λήξει μέχρι την 30-11-2018. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, στο πλαίσιο των κανόνων ισονομίας και ισοπολιτείας,  παρατείνεται η προθεσμία διόρθωσης, σε τουλάχιστον δέκα εννέα (19) Δήμους ή Κοινότητες, όλων των ανακριβών εγγραφών και όχι μόνο για τις περιπτώσεις ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», όπως προβλέπεται στην παρούσα μορφή της η τροποποιούμενη διάταξη.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στην παράγραφο παράγραφού 2 του άρθρου 5 του νομοσχεδίου διαγράφεται η φράση “σε ακίνητα με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη»,” του πρώτου εδαφίου και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στο άρθρο 102 του ν. 4623/2019 προστίθεται παρ. 2Α ως εξής: «2Α. Για τις περιοχές στις οποίες η αποκλειστική προθεσμία της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, περί διόρθωσης πρώτων εγγραφών, είχε λήξει μέχρι τις 30.11.2018, η δυνατότητα αμφισβήτησης και διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής, είτε εξωδικαστικά, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των υποπερ. αα), αβ), αγ) και αδ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998, είτε κατόπιν άσκησης αγωγής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, είναι δυνατή μέχρι την 30ή.11.2024, μόνο αν, κατόπιν της λήξης της αποκλειστικής προθεσμίας για κάθε περιοχή, δεν έχουν εγγραφεί μεταγενέστερες πράξεις επί του κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου. Εγγραφή της αγωγής της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2664/1998 δεν λαμβάνεται υπόψη ως μεταγενέστερη πράξη. Σε κάθε περίπτωση, ο ενάγων δύναται να παραιτηθεί από την αγωγή του προηγούμενου εδαφίου και να ακολουθήσει τις λοιπές διαδικασίες διόρθωσης ή να εμείνει στην ασκηθείσα αγωγή του. Για τις περιοχές του πρώτου εδαφίου της παρούσας επιτρέπεται, μέχρι την 30ή.11.2024, η διόρθωση ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη «Ελληνικό Δημόσιο», σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όταν ο τίτλος του αιτούντος τη διόρθωση ή των δικαιοπαρόχων του (άμεσων ή απώτερων) είναι παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου.»

 

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search