In ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ: Tον Υπουργό Εσωτερικών, κ.Παναγιώτη Σκουρλέτη,

ΘΕΜΑ: «Πρόοδος έργου “Υπολειπόμενες εργασίες αναδασμού Κανδήλας Αρκαδίας”»

 

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ.πρωτ. 4093/10-03-2017 ερώτησής μου σχετικά με την πρόοδο του έργου «Υπολειπόμενες εργασίες αναδασμού Κανδήλας Αρκαδίας», επανέρχομαι για να ενημερωθώ σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του έργου. Το έργο «Αρδευτικά Δίκτυα Κανδήλας» του Νομού Αρκαδίας περιλαμβάνει τον αναδασμό, την άρδευση με υπόγειο σωληνωτό δίκτυο και την αποστράγγιση 19.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης σε επτά τοπικά διαμερίσματα.
Στις αρχές του 2010, οπότε το έργο είχε μείνει στάσιμο και ανενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της μη ολοκλήρωσης δύο βασικών υποέργων, ανακινήσαμε, μαζί με το «ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Έλους Κανδήλας», τις προσπάθειες υλοποίησής τους και έναν χρόνο μετά, υπεγράφη η υπ’αρ. 805/24848/543 υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων του αναδασμού Κανδήλας Αρκαδίας», ύψους 1.228.367,02 ευρώ, που αντιστοιχεί σε έκπτωση 61,59% επί του αρχικού προϋπολογισμού, το οποίο και υλοποιήθηκε.
Στις 23 Δεκεμβρίου 2014 και μετά από συνεννόηση με το ΤΟΕΒ και το αίτημα του Δημάρχου Τρίπολης κ.Δημήτρη Παυλή και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.Πέτρου Τατούλη, υπέγραψα ως Υφυπουργός Ανάπτυξης και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕΠ 026 με ΚΑ 2014ΕΠ02600015, με αριθμό πρωτοκόλλου 76900/23.12.2014, το έργο «Υπολειπόμενες εργασίες Αναδασμού Κανδήλας», με επιπλέον δαπάνη ύψους 460.000 ευρώ. Με την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης θα παραδοθεί στους αγρότες της περιοχής ένα έργο που θα στηρίξει την αγροτική παραγωγή της περιοχής.
Σχετικά με το έργο, έχω ήδη καταθέσει στη Βουλή την υπ΄ αριθμ. 408/20-10-2015 ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Επί του θέματος ο Δήμαρχος Τρίπολης με ενημέρωσε ότι έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμ. 260/2014 μελέτη από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, όμως δεν υπάρχει έγκριση διάθεσης πίστωσης του αντίστοιχου ποσού της ΣΑΕΠ 026, με αποτέλεσμα ο Δήμος να μην μπορεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοπράτηση και συμβασιοποίηση του έργου.
Επιπροσθέτως, σε απάντηση της υπ΄αριθμ. 388/24-05-2016 Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων ο τότε Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκης με ενημέρωσε ότι μέχρι τις 30/05/2016 η Περιφέρεια Πελοποννήσου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016 έχει πραγματοποιήσει πληρωμές ύψους 4.873.440 ευρώ, ενώ συνολικά για το 2016 οι εγκεκριμένες πιστώσεις της είναι 8.100.000 ευρώ. Επίσης, ενημερώθηκα ότι για το έργο «Υπολειπόμενες εργασίες Αναδασμού Κανδήλας» έχει πιστωθεί για το 2016 το ποσό των 1.000 ευρώ.
Τέλος, διά της 782/02-05-2017 απάντησης του Υπουργείου στην πιο πρόσφατη ερώτησή μου, διατυπωνόταν η εκτίμηση πως η δημοπράτηση του έργου επρόκειτο να γίνει εντός του θέρους του 2017. Δυστυχώς όμως, δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως πρόοδος.

Ως εκ τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Ποιο είναι το προβλεπόμενο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών της Περιφέρειας Πελοποννήσου ώστε να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του έργου «Υπολειπόμενες εργασίες Αναδασμού Κανδήλας»;

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search