Ερώτηση: «Ποιες οι διαφορές της νέας “τεχνικής συνδρομής” του ΟΟΣΑ προς την Κυβέρνηση με την προηγούμενη “εργαλειοθήκη” και πόσο θα κοστίσει στη χώρα;»

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2015 Ερώτηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας: «Ποιες οι διαφορές της νέας “τεχνικής συνδρομής” του ΟΟΣΑ προς την Κυβέρνηση με την προηγούμενη “εργαλειοθήκη” και πόσο [...]

Ερώτηση στον Υπουργό Εργασίας για την καθυστέρηση υλοποίησης προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ

 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 Ερώτηση στον Υπουργό Εργασίας: «Καθυστερούν να υλοποιηθούν προγράμματα εγκεκριμένης χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ ύψους 600 εκ.ευρώ για τη δημιουργία 160.000 νέων θέσεων [...]

Ερώτηση στον Υπουργό Οικονομίας για την καθυστέρηση στην υλοποίηση του ΕΠΑνΕΚ

Ερώτηση στον Υπουργό Οικονομίας: «Λόγω καθυστέρησης στην υλοποίηση του ΕΠΑνΕΚ και των προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυξάνεται ο κίνδυνος κατά το 2015 να μην εισρεύσει ούτε ένα [...]

page 1 of 2