Αυτό που μας χρειάζεται είναι ένα νέο κόμμα, μια νέα σχέση, μια νέα εμπιστοσύνη

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2015 «Αυτό που μας χρειάζεται, είναι ένα νέο κόμμα, μία νέα σχέση, μία νέα εμπιστοσύνη» «Να τοποθετηθούμε με πολιτική δημιουργικότητα και καινοτομία απέναντι στις νέες [...]